Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

og at Virgilius siden havde begæret af Nolanerne at maatte lede Vand ind over sit nærliggende Landgods, men at Nolanerne ej havde vist ham den ønskede Velvillie; den fortørnede Poet skulde da have udslettet deres Bys Navn, ret som af Folks Amindelse, saalunde af sit Digt, have sat Ora i Steden for Nola og efterladt det i denne Skikkelse: