Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

De (Jøderne) lære deres Lov at frygte og at holde,
som Moses fordum gav dem i en lønlig Rolle.