Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

alt hvad der for hans Blik bag vrange Ord sig dølger;