Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

I Hustruens Gemak han (Ægtemanden) trængte ind i Løn,
hvor Moderen til Sengs da havde lagt sin Søn,
af varlig Omhu for hans voksne Alders Røgt.