Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Men jeg undrede mig først over, at Røverne, der førtes til Retterstedet sammen med min Frelser, ikke omtales at have været belæssede med denne Art af Byrde, og dernæst vendte jeg mig til Stedet hos Plautum og bad om at efterse selve Comoediedigteren, som hændelsesvis var for Haanden ud af Auctionen, hvor vi da fandt Poëtens Ord i Brudstykket af Kulhandlersken k) saalunde anførte: