Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Den højædle og højærværdige Sædlands Biskop her i Landet Christiern Worm a) havde for den synderlige Velvillies Skyld, som han bærer for mig, engang frivillig tilbudt mig et rigt og meget profitabelt Rector-Sæde, som laa i hans Stift og i hans Haandb). Men jeg, som altid er bekymret for en god Sjæls-Ro (i hvilken jeg sætter min højeste Lykke), og har den gyldne Middelvej saa meget des kærere, som den indeholder større Sorgløshed, men Overflødighed flere Baghold og Farer, vilde ikke nytte denne Lykkens synderlige Velgerning, efter Pomponii Attici Forbilledec), hvilken afslog at modtage atheniensisk Borgerskab for ej at gaa Glip af sit romersked). Thi ikke sandt?