Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Rigdom er ej min Bøn, min Attraa, men at nøjes
med lidt at leve af- -e).