Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) Christian Worm var Sællands biskop 1711-37. Han synes iøvrigt ikke at have hørt til Falsters nærmeste venner. I Bruuns Falsteriana s. 151-8 er trykt tre breve, der er vekslede mellem dem. - Hans Gram er den berømte lærde historiker, f. 1685, død 1748. Nogle breve fra Falster til Gram (1734-43) og ét fra G. til F. (1746) er trykte i Bruuns Falsteriana s. 54-64.