Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) Af et brev fra Worm til Falster af 3 u Dec. 1723 fremgår, at han har skænket F. en udgave af Vergil og i det hele stillet sit bibliotek til hans rådighed, mens han opholdt sig i København. Bruuns Falsteriana s. 151 f.