Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) Falster brager her ordet Museum i sin gamle betydning, jfr. Nucleus Latinitatis etc., Ed. 2., Havniæ 1722: »Museum, et Studerekammer; it. et Collegium, en Stæd beskikked for de studerende at boe tilsammen eller at holde Sammenkomst udi.« Måske mener dog F. her ikke blot sit studerekammer, men hele den lærde skole (og dennes bibliotek).