Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

d) Julius Canus var en romersk stormand og filosof, der havde lagt sig ud med kejser Caligula (37-41 e. Chr.), og som denne derfor lod fængsle og henrette; se ydermere om ham i 43. discurs.