Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) I et eksemplar af Falsters Amoenitates i Kristiania universitetsbibliotek, som indeholder en del håndskrevne latinske randnoter, der måske skyldes Lars el. Lavrids Gram, en broder til ovennævnte Hans Gram, og som er trykte i Danske Samlinger 2. R. IV, s. 152-63, oplyses, at denne tidligere discipel af Falster var Albert Thura (1700-40, en søn af bisp Lavrids Thura i Ribe), som på den tid var alumne på Borchs kollegium, og som senere blev rektor i Kolding og præst til Lejrskov; kendt som teologisk og filologisk forfatter og poet. - Den nævnte Lavrids Gram (1701-75) var kapellan i Vilslev-Hunderup ved Ribe 1729-33 og Falsters subrektor og omgangsven; han var gift med Vilslevpræstens datter Johanne Elisabeth Barchmann. Siden blev han efterhånden sognepræst i Hornslet, Vilslev, Emmerlev, Sorø og Stege.