Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

h) Minuc., Octav. XIII, 4. - Felix Marcus Minucius var en latinsk apologet c. 200 e. Chr., hvis hovedværk bar titlen Octavius. - Den berømte græske lyriker Simonides (556-468 f. Chr.) opholdt sig hos adskillige af sin samtids tyranner, bl. a. hos Hieron 1 Syrakus (478-467).