Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) 1. Thess. V,23. - Skriftstedet er i originalen anført paa græsk.