Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

b) Blandt de nævnte randnoter findes på dette sted navnet: Hr. v. Ehrenfeldt, der vel altså må betegne den nævnte epikuræer. Der sigtes åbenbart til Steffen Nielsen til Endrupholm, Lunderup m. m., adlet under navn af Ehrenfeld, død 1741.