Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) I Falsters eget exemplar af bogen på universitetsbiblioteket i Kbh. er udfor navnet Diogenes tilføjet: hvem Plato kaldte den rasende Socratem, ligesom Diogenes selv kaldte Socratem den 265 Rasende. Ælian, Hist. Var. L. XIV, p. 341. - Om Ælian og hans Varia Historia se note p s. 266. - Falsters egne randnoter er overalt paa Latin; de oversættes her ligesom selve texten på Dansk (forsåvidt de ikke indskrænker sig til en eller anden litterær henvisning).