Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

e) Gell. IX, 5. - Citatet er i originalen både anført på Græsk og oversat på Latin.