Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) De Opif. D. c. 4. - Lactantius var en berømt kirkefader i begyndelsen af 4. årh. e. Chr., hvis forfattervirksomhed især var anlagt paa at vinde de dannede hedninger for kirken. Det her citerede skrift handler »om Guds værk« (de opificio Dei).