Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

i) Laërt. VIII, § 766. - Om Diogenes Laërtius se note d. - Zenon fra Kition var den stoiske skoles navnkundige stifter, der levede i Athen c. 300 f. Chr. - Herakleia var navn på flere græske byer i Oldtiden.