Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) Gell. XIII,11 (sål. rettet i Falsters eget explr.). - Ordene kager og maver er i originalen citerede på Græsk og oversatte på Latin; på Græsk danner de et ordspil [x][x][x][x][x][x][x] og [x][x][x][x][x]), der er svagt efterlignet i oversættelsen. - Marcus Terentius Varro (116-27 f. Chr.) er kendt som flittig antikvarisk forfatter og samler.