Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

n) Originalen har det græske ord [x][x][x][x][x][x][x][x][x] (gyiden-mund), der ganske svarer til det franske udtryk parler d'or, at tale ypperligt. Her er udtrykket dog brugt ironisk om den der i bogstavelig forstand altid fører guld i munden, d.v.s. snakker om penge.