Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

b) A, 1712 (Falsters note). - F. sigter til det tilbud som han i dette år fik fra biskoppen i Ribe om at overtage den svagelige konrektors plads dér i byen, når den blev ledig. F. slog til og drog til København for at uddanne sig i filologien, men blev allerede efter nogle måneders forløb kaldet til at beklæde stillingen i Ribe.