Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) I Falsters eget exemplar af bogen (på universitetsbiblioteket) er her tilføjet: Jo. Ern. Grabius undskyldte sig, fordi han ej dyrkede Theologiam, med Jacobs Ord III, V, 1. - Det anførte skriftsted 268 lyder: Mine Brodre! ikke mange af Eder blive Lærere, vidende, at vi skulle faa større Ansvar. - Den nævnte tyske teolog var født 1666 i Königsberg og drog senere til England, hvor han døde 1711.