Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

h) Avgustin er den navnkundige kirkefader (353-430 e, Chr.).