Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

i) 2. Cor. 13,11. - Citatet af Pauli breve anføres i originalen på Græsk.