Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

b) Salmasius, Claude de Salmaise, berømt fransk filolog (1588-1653); Gruterus, Jan Gruter, navnkundig nederlandsk filolog (1560-1627), hvis hovedværk er et arbejde om de romerske indskrifter; Meursius er den kendte hollandske filolog og historiker Johannes M. (1579-1639), der 1625 blev ansat som professor i Sorø og udnævnt til dansk historiograf; Casaubonus, Isaak de Casaubon, fremragende fransk filolog (1559- 1614); Josef Justus Scaliger, fremragende fransk filolog (1540-1609), især fortjent af sine studier over Oldtidens kronologi; Justus Lipsius (Joest Lips), kendt nederlandsk filolog (1547-1606); Cellarius, tysk filolog (1638 - 1707), til hvis latinske lexikon Falster i 1717 havde udgivet et supplement; Borrichius, den berømte lærde danske polyhistor Ole Borch (1626-90).