Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

d) Disse tre ord er i originalen anførte på Græsk [x][x][x][x][x], [x][x][x][x][x][x][x], [x][x][x][x][x][x][x]).