Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

g) Falster bruger her det græske ord encyclopædia, der nærmest svarer til hvad vi kalder almindelig dannelse.