Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

j) Den tyske lærde Stübel havde i sin sidste udgave af Fabers latinske lexicon (Thesaurus lingvæ latinæ) udtalt sig ret nedsættende om Falsters i året 1717 udgivne skrift: Supplementum lingvæ latinæ, sive Observationes ad lexicon Fabro-Cellarianum etc. Falster 270 svarede samme år ret skarpt med et lille modskrift: Animadversiones epistolicæ etc. Jfr. Bruuns Falsteriana s. 102 ff, (Breve fra professor Søren Lintrup, hvori denne polemik berøres).