Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

k) Dette skrift udgav Falster 1719; dets latinske titel var: Cogitationes variæ philologicæ.