Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

o) Som Anakreontiske betegnes ikke blot de af selve den græske, digter Anakreon i 6. årh. f. Chr. forfattede digte til vinens og kærlighedens pris, men også en samling af tildels langt yngre efterligninger.