Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

p) Lib. XIX, C. 10. - Antonius Julianus er ellers ikke særlig kendt. - I Falsters eget exemplar af bogen er her i marginen tilføjet: Sammenlign Ælian. H. V., L. II, C. 30 om Clitomacho, hvilken i Gæstebud, naar Talen faldt paa utugtige 271 Ting, straks rejste sig og gik sin Vej, samt L. XIV, C. 19 om Archytæ Afholdenhed i at fremføre uanstændige Ord ....; sammenlign Petron. P. 24 og Noten sammesteds. - Om Ælian se II. discurs note p, om den romerske satiriker Petronius Arbiter note n ovenfor. Archytas fra Tarent, navnkundig matematiker, levede 430-365 f.Chr.; Kleitomachos fra Karthago, græsk filosof, var forstander for akademiet i Athen 129-110 f. Chr.