Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

q) In Phædro p. m. 340. - Det er Platons kendte dialog Faidros, som F. her citerer.