Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

r) I Falsters eget exemplar af bogen tilføjes her i marginen: Til Forsvar for Romanerne har Abbed Gordon de Percel. skrevet, se Neue Zeitungen 1734, P. 899 sq., og Huëtium om Tingene P. 105 sq. - Pierre Daniel Huët, forf. af skriftet »Commentarius de rebus ad eum pertinentibus«, skeptisk filosof og lærd teolog (1630-1721), var bisp af Avranches. - Gordon de Percel er psevdonym for abbed Lenglet du Fresnoy (1674-1752), der bl. a. udgav et skrift »De l'usage des romans« (Amsterdam 1735).