Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) Ifølge de oftnævnte latinske randgloser sigter Falster her til geheimerådinde Christine Harboe på Støvringgård (født baronesse Fuiren, 1682-1735, enke fra 1709), kendt som hans velynderske og som opretter af to klosterstiftelser. Om hende henvises i det hele til skriftet: Mindeskrift over Geheimeraadinde Christine Harboe, født Baronesse Fuiren, i Anledning af Støvringgaards 150 Aars Jubilæum. Kbh. 1910; Falsters forhold til hende omtales sstds. s. 30 ff. Falster havde til hende dediceret sin »Tale til sine høje og fornemme Tilhørere af begge Køn«, hvormed han d. 13. Jan. 1727 indviede den nye domskole i Ribe, fordi hendes »besynderlige og uskatteerlige Fortjenester imod Skolens Bygning, som fornemmelig ved hende blev begyndt og fuldendt, bør hos alle vore Efterkommere være i 298 udødeligt Minde«; dedicationen er på vers og begynder således: