Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Udvalde Frue, større end
Plutarchi kjekke Qvinder,
Du en Heltinde blandt os Mænd,
Du Mand iblandt Heltinder - -