Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

e) I de oftnævnte randgloser bemærkes her: Jeg vilde ønske at dette ikke stod i den udmærkede Forfatters Skrift.