Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) Lib. II de Ira, Cap. 19. - Om Seneca se VII. discurs note b. Skriftet »om Vreden« er et af hans hovedværker.