Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

m) Den navnkundige florentinske skribent og statsmand (1469-1527), hvis skrift »il principe« galdt for en håndbog i samvittighedsløs og rænkefuld statskunst.