Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

d) Tom. II, ep. 48. - Om Augustin se VI. discurs note f.