Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

e)In Genes. (d.v.s. i Luthers forklaringer til 1. Mosebog).