Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) De Carn. Chr. c. 6. - Om Tertullian se XIII. discurs note v. Det citerede skrift handler om Kristi legemlige natur.