Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

k) L. III, c. 24. - Joh. Alb. Fabricius var tysk klassisk filolog og litteraturhistoriker (1668-1736). Et af hans hovedværker er Bibliotheca Græca i 14 bind (Hamborg 1705-28).