Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) Med Bibliotheca Medicea menes måske det af Medici'erne grundlagte berømte bibliotek i Florens, eller muligvis bogsamlingen på Borchs kollegium i Kbh., »Collegium Medicæum«, der også indeholdt håndskrifter. Falster havde en vis tilknytning til dette, da han d. 17. Sept. 1722 blev expectant (alumnus designatus), men han nåede aldrig at tiltræde som alumnus, da han snart efter udnævntes til rektor i Ribe (H. Olrik, Borchs kollegiums hist. s. 51). - F. kan måske snarere formodes at tænke på denne bogsamling end på den førstnævnte.