Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

n) Ibid. (sammesteds). - Om Lactantius se II. discurs note f. Henvisningen ibid. må vel gå på note k.