Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

o) I Falsters eget exemplar af bogen er her tilføjet i marginen: Saasom Lucilius hos Ciceronem, Om Gudernes Natur II, ... og hos Lactantium II, 5, 8.