Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

p) V. Horn. H. N. L. 1, Cap. 21. - Rothmann var astronom hos landgreve Vilhelm af Hessen; Tyge 301 Brahe har selv 1596 udgivet en brevveksling med disse to mænd. - Georgius Hornius, f. 1627 i Øvre Pfalz, d. i Leiden 1670, var en meget frugtbar historisk-geografisk-politisk skribent; hans her anførte skrift hedder Historia naturalis et civilis.