Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

s) Lib. de Annal. II, 22. - Om G. J.Voss se VI. discurs note e, om Augustin III. discurs note h.