Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

u) V. Hippolyt. contr. Plat. p. m. 221. - Hippolytus var en lærd teolog i Rom i 3, årh.