Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

d) Denne Conradina omtales også i vers 9 i Falsters ovennævnte tredje satire.